Acord Licenţă de utilizare

Acest Acord de licenţă este un acord legal între dvs. (ca persoană fizică sau persoană juridică) şi Vânzator, pentru utilizarea produsului software EvNac Online, care include programul informatic, inclusiv structura bazei de date aferente acestuia, şi serviciile de asistenţă asociate.

1.Definiţii

 • Program - reprezintă programul informatic EvNac Online şi documentaţia aferentă ce se regăsesc pe orice suport materializat şi dematerializat precum şi orice actualizare sau îmbunătăţire aduse ulterior în situaţia în care acestea nu fac obiectul altor licenţe.
 • SaaS - Software-ul ca serviciu (SaaS) este un model de furnizare a software-ului bazat pe cloud, în care furnizorul de servicii cloud dezvoltă și întreține software-ul pentru aplicații cloud, oferă actualizări de software automate și pune software-ul la dispoziția clienților săi prin intermediul internetului, cu plata în funcție de utilizare. Furnizorul serviciilor cloud gestionează toate componentele hardware, middleware, software-ul pentru aplicațiile și securitatea. Astfel, clienții SaaS pot reduce dramatic costurile; pot implementa, scala și moderniza soluțiile de afaceri mai repede decât dacă ar întreține sisteme și software local; și pot prezice costul total al proprietății cu o precizie mai mare.
 • Licenţă - dreptul de a utiliza programul, termenii şi condiţiile aplicabile de la data încheierii acordului în cauză.
 • Computer - orice dispozitiv care este capabil de a prelucra datele.
 • Vânzător - GESOFTSIST SRL înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J6/298/2016 cod fiscal 35881493.
 • Beneficiar - persoana fizică sau juridică ce utilizează programul sau a cumpărat drepul de folosire al acestuia.
 • Cont de utilizator - se poate accesa de pe domeniul www.gesoft.ro/achizitii_online.html cu utilizatorul şi parola furnizate de Vânzător la acordarea contra cost a Licenței.
 • 2. Programul nu poate fi vândut, închiriat sau supus oricăror alte acţiuni de comercializare.

  3. Programul sau componentele acestuia nu pot fi reproduse, decompilate, modificate sau incluse într-un alt program;

  4. Toate actele legate de Program precum contracte, convenţii sau orice alte înţelegeri similare privind instalarea, preluarea datelor, întreţinerea sau orice alte acţiuni similare în care este implicat acesta se vor face numai cu respectarea termenilor Licenţei.

  5. Programul este distribuit ca: Software ca serviciu (SaaS). Distribuitorul acordă garanţie pentru datele Beneficiarului pe perioada valabilitatii Licentei.

  6. Configurarea unui mediu de hardware şi software-ul funcţional pentru a rula aplicatia trebuie să fie exclusiv în responsabilitatea Beneficiarului.

  7. Durata: Licenţa acordată prin prezentul acord va începe la data de cumpărare a licenţei şi expiră la sfârşitul perioadei pentru care licenţa a fost achiziţionată. Perioada minima pentru care se acordă Licența este de o(1) luna.

  8. Obligaţiile Vânzătorului

 • să pună la dispoziţie, pe domeniul www.gesoft.ro/achizitii_online.html, ultimele versiuni ale programului, care vor fi realizate prin introducerea de noi funcţionalităţi şi prin adaptarea la modificările legislative;
 • să acorde Beneficiarului asistenţă online si telefonica la numerele publicate pe domeniul www.gesoft.ro între orele 8.00-16:00, de luni până vineri, şi prin email pe adresele office@gesoft.ro sau gesoftsist@gmail.com, pentru aspecte legate de funcţionarea programului;
 • să păstreze confidenţialitatea datelor de contact ale Beneficiarului şi a bazelor de date primite de la acesta.

intrati in legatura cu noi

Bistrita, Jud.Bistrita Nasaud, Str.Parcalabului, Nr.2

+40 747044238; +40 740277568

Luni-Vineri 8:00 la 16:00