I.PREZENTARE APLICAȚIE:

GESOFTSIST SRL vine în sprijinul autorităților contractante cu o soluție software pentru evidența achizițiilor cu o aplicație în sistem Saas(Software ca Serviciu).

Ce este SaaS?

Software-ul ca serviciu (SaaS) este un mod de furnizare a software-ului bazat pe cloud, în care furnizorul de servicii cloud dezvoltă și întreține software-ul pentru aplicații cloud, oferă actualizări de software automate și pune software-ul la dispoziția clienților săi prin intermediul internetului, cu plata în funcție de utilizare. Furnizorul serviciilor cloud gestionează toate componentele hardware, software-ul pentru aplicațiile și securitatea. Astfel, clienții SaaS pot reduce sunstanțial costurile; pot implementa și moderniza soluțiile de afaceri mai repede decât dacă ar întreține sisteme și software local.

Aplicația este dezvoltată atât pentru clienții mici cât și pentru cei mai mari(firme sau institutii bugetare) și cuprinde:

1. Modulul necesare – intocmire program anual al achizițiilor:

 • permite evidența necesarelor de produse, servicii si lucrări pe structura organizatorică proprie fiecărei entități pâna la nivelul fiecarui angajat în parte. Se supune aprobarilor necesare și se centralizează după diverse criterii(cantitate, coduri CPV, valoare în lei și euro). Odată necesarele întocmite și centralizate se transpun în Programul Anual de Achiziții (estimat, aprobat și rectificat pe parcursul anului în funcție de necesități).
 • 2. Modulul urmarire contracte, cantitativ-valoric, rapoarte de necesitate si comenzi, achizitii si distribuire achizitii si urmarirea acestora:

 • permite introducerea contractelor încheiate cu furnizori de produse, servicii, lucrări și urmărirea derulării acestora cantitativ și valoric, întocmirea de comenzi și recepționarea acestora
 • 3. Modulul referate de necesitate, întocmire și urmarire pentru cumpărările directe:

 • permite întocmirea listarea și urmărirea referatelor de necesitate pentru cumpărările directe Respectând criteriile și etapele aplicației aveți posibilitatea vizualizării și imprimării unui număr considerabil de rapoarte pornind de la necesare, centralizatoare la nivel de compartimente ale entitatii, programul anual de achiziții in forma initiala, rectificata si finala, centralizarea pe articole bugetare(pt.inst.bugetare), referate, comenzi, recepții și terminând cu diverse rapoarte statistice.
 • II.Servicii incluse la achiziția aplicației:

  • Alocarea utilizatorului și a parolei necesare conectării la sistem ;
  • Configurare date inițiale aplicatie: date entitate, nomenclatoare diverse;
  • Definire drepturi de acces in aplicație;
  • Instruire utilizatori.

  III. Servicii incluse în abonamentul de mententanță/asistență tehnica (on- line 10/24/7):

  • Beneficiați de actualizări legislative și corecții software;
  • Păstrarea bazelor de date în condiții maxime de securitate.
  • Intreținere bază de date: salvări periodice, actualizări structura, verificare consistență date și depanare;
  • Îndepartarea erorilor apărute în modulele existente;
  • Asistență în exploatarea modulelor existente sau a celor care suferă actualizări;
  • Mărirea performanței în exploatarea modulelor existente;
  • Actualizare listări si rapoarte conform specificațiilor achizitorului.

  PAȘII DE URMAT PENTRU ACHIZIȚIA LICENȚEI DE UTILIZARE A APLICAȚIEI:

  Demo aplicație: Puteți accesa varianta demonstrativă a aplicației direct pe internet la adresa: http://achizitii-online.gesoft.ro Accesul în aplicație se face cu utilizatorul: demo și parola: demo.

  intrati in legatura cu noi

  Bistrita, Jud.Bistrita Nasaud, Str.Parcalabului, Nr.2

  +40 747044238; +40 740277568

  Luni-Vineri 8:00 la 16:00